Lägsta pris

lägsta pris

MD Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleringarna "Sveriges lägsta priser" och "Säljer till Sveriges bästa priser". Påståendena har ansetts ovederhäftiga och MD Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck dels av att bolaget. Efter flera års diskussion, som bland annat gått ut på en kritik av ”lägsta pris” som urvalskriterium vid offentlig upphandling, så visar det sig nu att detta är det vanligaste urvalskriteriet. Tidigare har kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet varit vanligare, även om skillnaderna fortfarande är relativt. Many translated example sentences containing "lägsta pris" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations.

Lägsta pris - jag hade

Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Tack, den är en allt för utbredd missuppfattning att lägsta pris innebär att kvalitetskrav ej ställts. Läs mer om EasyGo - Klicka här! Swedish Oundgängliga varor och tjänster som borde finnas tillgängliga överallt till lägsta möjliga pris tillhandahålls nu av privata företag i monopol- eller oligopolställning. Joakim Lavér reder ut begreppen. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey. Swedish lägre civilmålsdomstol lägre i rang lägre medlem lägre stående lägst lägsta lägsta enhetskostnadsmetoden lägsta kostnadspunkt lägsta möjliga lägsta periodkostnadsmetoden lägsta pris lägsta punkt lägsta tillåtna lägsta totalkostnadsmetoden lägsta värdets princip lägsta växel lägstanivå läka läkande läkar- läkarbehandling Bab. lägsta pris

0 reaktioner på ”Lägsta pris

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *